Informácie o klube

Úplný Názov:
 • Futbalový klub Zlaté Klasy
Skrátený názov:
 • FK Zlaté Klasy
Internet:
 • www.fkzlateklasy.sk
Fakturačná adresa:
 • Športová ulica 844/7, 930 39 Zlaté Klasy, Slovensko
poštová adresa:
 • Športová ulica 844/7, 930 39 Zlaté Klasy, Slovensko
prezident:
 • Arpád Vlahy
 • Tel.: 0905 352 333
 • arpadvlahy@gmail.com
Vedenie:
 • Arpád Vlahy
 • Ján Nagy
 • Jozef Hraška
 • Csaba Keszőcze
internet (www.fkzlateklasy.sk)
 • Šéfredaktor: Ing. Jozef Ruman
 • Tel.: 0904 455 364
 • Email: ruman.jozef@gmail.com
bankové spojenie
 • Slovenská sporiteľna, a.s.
 • IBAN: SK78 0900 0000 0050 4948 0845
 • Číslo účtu: 5049480845/0900